Dostawcy

  • Bojanek
  • Inter-Widex
  • Mitex
  • Paradies
  • Robi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO          KlimatDomu.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.klimatdomu.pl zwany dalej "Sklepem Internetowym" jest Beata Leczycka prowadzący działalność pod firmą P.P.U. "LT" B.T. Leczyccy Beata Leczycka z siedzibą w Płońsku, ul. Lipowa 13, posiadający nr NIP: 793-111-72-00 oraz nr statystyczny REGON: 510335993.

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.klimatdomu.pl

3. Niniejszy Regulamin określa:

I. procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży,

II. zmianę i czas realizacji zamówienia,

III. prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,

IV. sposoby zapłaty ceny,

V. warunki dostawy towarów,

VI. pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży,

VII. procedurę składania reklamacji,

VIII. zasady ochrony danych osobowych,

IX. postanowienia końcowe

I. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.

2. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę.

3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez CentrumRowerowe.pl:

a. w przypadku zamówienia opłacanego poprzez system przelewy24.pl lub PayPal zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie opłacenia i zaksięgowania pieniędzy na koncie przelewy.pl (pełna Lista współpracujących banków opisana jest w punkcie IV. 2b., bądź PayPal. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 9.

b. w przypadku zamówienia z opcją płatności przy odbiorze zamówienie zostaje potwierdzone w momencie kliknięcia przycisku „wyślij zamówienie”. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 9.

4. Termin realizacji zamówienia określony na stronie przy składaniu zamówienia może ulec zmianie w przypadku zbyt długiego oczekiwania na potwierdzenie (dotyczy punktu 3b) lub opłacenie (dotyczy punktu 3a).

5. Zamówienie może zostać złożone przez kupującego telefonicznie. Ryzyko pomyłki przy składaniu zamówienia telefonicznie obciąża kupującego.

6. Jeśli kupujący przy składaniu zamówienia nie poda adresu poczty elektronicznej, wówczas nie otrzyma potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym mowa w pkt 3b. W takiej sytuacji Sklep Internetowy kontaktuje się z kupującym telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia. Jeśli w ciągu 7 dni roboczych zamówienie nie zostanie potwierdzone, złożona przez kupującego oferta zawarcia umowy sprzedaży przestaje wiązać.

II. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta lub wysłanie emaila na sklep@klimatdomu.pl

2. Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

3. Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki kupującemu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

4. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, w przypadku kiedy brakujący artykuł będzie ściągany od dystrybutora zagranicznego, o czy Klient zostanie poinformowany i wyrazi zgodę na dłuższy okres oczekiwanie na towar.

III. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Kupujący - konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania zakupionego towaru. W przypadku odstąpienia konsumenta od umowy w podanym wyżej terminie - umowę taką uważa się za nieważną. W czasie do 30 dni od zakupu umożliwiamy wymianę towaru na inny z naszej oferty. Wymianie nie podlegają kamery rowerowe i urządzenia GPS oraz produkty sprowadzone na specjalne zamówienie. Jedynym warunkiem jest brak śladów użytkowania towaru.

2. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. Wzór oświadczenia został umieszczony na witrynie Sklepu Internetowego.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: a. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, b. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, c. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, d. dętek, pancerzy ciętych z metrach oraz towarów wykonanych lub sprowadzonych na specjalne zamówienie konsumenta.

4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Oznacza to, że zwracany towar powinien być zwrócony w identycznym stanie, w jakim otrzymał go kupujący, nie może mieć jakichkolwiek śladów użytkowania, być uszkodzony lub niekompletny (np. brak dokumentacji lub akcesoriów). Zwracany towar winien być ponadto zapakowany w oryginalne, nie uszkodzone opakowanie.

5. Zwrot powinien nastąpić - na koszt kupującego - niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane przez Sklep Internetowy.

6. Koszty wysyłek do kupującego podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku gdy zwracana jest całość zamówienia. W przypadku zwrotu części zamówienia, koszt przesyłki do kupującego nie podlega zwrotowi. Zwroty należności dokonywane są przelewem na wskazane przez kupującego konto lub przekazem pocztowym na wskazany adres.

IV. SPOSOBY ZAPŁATY, CENY

Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

1. przy odbiorze:

a. pobranie - kurier Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej przynosząc przesyłkę pobiera kwotę w takiej wysokości, jaka była zatwierdzona przy składaniu zamówienia lub mniejszej, jeśli przesyłka nie zawiera wszystkich zamawianych produktów, a została wysłana na prośbę kupującego,

2. system Transferuj.pl

a. kartą kredytową:

• VISA

• MasterCard b. przelewem: • mTransfer (BRE Bank mBank) - realizacja on-line

• MultiTransfer (BRE Bank MultiBank) - realizacja on-line

• Płacę z Inteligo (bank PKO BP) - realizacja on-line

• Przelew24 (Bank Zachodni WBK) - realizacja on-line

• płacę z IPKO (bank PKO BP) - realizacja on-line

• płać z Nordea (Nordea Bank) - realizacja on-line

• Pekao24 przelew (bank PEKAO SA) - realizacja on-line

• Lukas e-przelew - realizacja on-line

• Przelew z MeritumBank - realizacja on-line

• Płać z ING (ING Bank) - realizacja on-line

• Przelew z Millenium - realizacja od 4.00 - 22.00 w dni robocze i sobotę

• Przelew z Eurobank - realizacja ONLINE (5.00 - 23.00)

• Przelew z Reiffeisen - realizacja od 7.00 - 22.00

• Przelew z GetinBank - realizacja od 8.00 - 18.00 w dni robocze

• Przelew z BPH - realizacja ONLINE od 8.00 - 21.00 w dni robocze

• Przelew z Citibanku - realizacja od 9.00 - 18.00 w dni robocze

• Przelew z Polbanku - realizacja od 8.00 - 18.00 w dni robocze

• Przelew z Kredyt Banku - realizacja od 6.00 - 22.00 w dni robocze

• Przelew z BGŻ - realizacja od 8.00 - 21.00 w dni robocze

• Przelew z Deutsche Banku - realizacja od 8.00 - 18.00 w dni robocze

• Przelew z Bankiem Pocztowym - realizacja od 8.00 - 18.00 w dni robocze

• Przelew z InvestBank - realizacja od 8.00 - 18.00 w dni robocze

• wpłaty w formie dowolnego przelewu bankowego lub pocztowego

3. system PayPal (dla Klientów zarejestrowanych w systemie PayPal),

4. oferta sklepu internetowego nie jest tożsama z ofertą sklepów stacjonarnych: ceny produktów i usług mogą się różnić.

V. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

1. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu w wybrany przez niego sposób: przesyłką kurierską lub priorytetową przesyłką pocztową.

2. Paczki wysyłane przez Sklep Internetowy oklejone są tylko i wyłącznie taśmą firmową (na białym tle widnieje napis w kolorze czarnym o treści:

3. Kupujący winien zwrócić szczególną uwagę na stan paczki przy jej odbiorze: czy nie jest otwarta, czy nie nosi śladów otwarcia i w związku z tym nie jest oklejona jakąkolwiek przezroczystą taśmą. W takim wypadku nie należy odbierać takiej paczki i kupujący powinien niezwłocznie poinformować o tym Sklep Internetowy. Paczka zostanie ponownie wysłana po ewentualnym uzupełnieniu brakującego lub uszkodzonego towaru.

4. W razie uszkodzenia lub zniszczenia paczki lub umieszczonego w niej towaru powinna ona zostać rozpakowana w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W razie ewentualnej niezgodności należy spisać protokół zawierający imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość paczki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy niezwłocznie przesłać do Sklepu Internetowego. Będzie on podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

5. Aktualne ceny przesyłek podane są na stronie www.klimatdomu.pl w zakładce "Dostawa”. W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej 20 kg oraz przesyłek poza granice Rzeczypospolitej Polskiej koszt wysyłki uzgadniany jest indywidualnie.

VI. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

1. Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez kupującego towar nie jest dostępny - powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

2. W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez kupującego - może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego.

3. Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu (faktura lub paragon) oraz karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora - o ile producent lub dystrybutor udziela gwarancji. Karta gwarancyjna bez dowodu zakupu jest nieważna. W razie jego zagubienia lub zniszczenia, kupujący winien skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem Internetowym w celu uzyskania duplikatu dowodu zakupu (dotyczy to tylko faktur, w przypadku paragonu duplikaty nie będą wydawane).

4. Towary w działach "Promocje", "Wyprzedaż" na stronie WWW Sklepu Internetowego są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

VII. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Reklamacja winna być złożona na piśmie.

2. Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym, w celu ustalenia terminu wysłania towaru.

3. Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu oraz kartę gwarancyjną (jeśli została dołączona do produktu). Reklamacje, które nie zawierają powyższych danych nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

5. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.

6. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny.

7. Koszty wysyłki i ubezpieczenia reklamowanego towaru ponosi kupujący. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową (kupujący - konsumenci) lub rękojmi (pozostali kupujący) oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.

9. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.

10. Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Sklep Internetowy. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa kupujący.

VIII. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Kupujący - osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.

3. Kupujący - osoba fizyczna w chwili składania zamówienia za pośrednictwem serwisu Ceneo.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep CentrumRowerowe.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. jego danych osobowych w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 październik 2011.

2. Sklep Internetowy ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na witrynie www.klimatdomu.pl. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

4. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

6. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.klimatdomu.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.