Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Nasz sklep internetowy wymaga dobrowolnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Każdy użytkownik ma zachowane prawo do cofnięcia zgody, na co należy zwrócić mu uwagę.

Zgoda musi być wyrażona przez osobę, która jest w wieku wymaganym przez państwo członkowskie – w przeciwnym razie musi zostać udzielona przez rodzica lub opiekuna.

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ROBI - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Płońsku (09-100) przy ul. Lipowa 13.

Dane kontaktowe Administratora:

ROBI - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa

09-100 Płońsk ul. Lipowa 13

NIP: 567-190-80-77

REGON: 365312136

Adres e-mail: sklep@centrumhandlowerobi.pl

Inspektorem ochrony danych w klimatdomu.pl jest ROBI - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, adres e-mail: sklep@centrumhandlowerobi.pl

Chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych? Wystarczy skontaktować się do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych.

Oto jego dane kontaktowe:

- adres e-mail: sklep@centrumhandlowerobi.pl

Jak uzyskaliśmy Twoje dane?

Dane, które uzyskaliśmy od Ciebie pochodzą z etapu zakładania konta, oraz podczas zakupu naszego produktu w sklepie internetowym lub na portalu Allegro.pl.

Twoje dane osobowe są nam niezbędne do:

 • wykonania ciążących na ROBI - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa obowiązków prawnych,

 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im,

 • ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń,

 • marketingu,

 • tworzenia zestawień,

 • analiz i statystyk,

 • weryfikacji wiarygodności płatniczej,

 • obsługi reklamacji i zgłoszeń,

 • wsparcia technicznego,

 • rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

Aby zawrzeć z Tobą umowę a tym samym świadczyć Ci usługę wymagamy podania następujących danych:

 • adres e-mail, hasło lub

 • adres e-mail, imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania lub

 • adres e-mail, imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania, nr konta bankowego lub

 • adres e-mail, imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania, danych firmowych w celu wystawienia faktury VAT.

Brak podania tych danych osobowych skutkuje Tym, że nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z klimatdomu.pl. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na klimatdomu.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi typu b2b oraz wysyłkowe.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub odwołania zgody.

Jeżeli nie zostanie wniesiony sprzeciw lub odwołanie zgody przechowujemy dane w celach:

 • weryfikacji roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • egzekwowania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

Przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Polityka cookies

Co to są w ogóle ciasteczka?
Ciasteczka są to niewielkie pliki, które zapisywane i przechowywane są na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Po co są nam ciasteczka?
Google używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.